Get Adobe Flash player

   Team for sport and freetime

otázka: Jaký význam má slovo TUMLING ?

odpověď: Překlad tohoto slova z jazyka Shakespearova je takový malý překladatelský oříšek. Ale rozhodně stojí za to ho rozlousknout. Přestože je to slovo používané zejména v Anglii, o anglické slovo se nejedná. Podle odborníků má původ v severních zemích a částečně bylo i modifikováno při dobývání Anglie vojsky římskými. A také samozřejmě bylo ovlivněno výboji samotné Anglie ve Francii a částečně také účastí krále Richarda Lví Srdce na křižáckých válkách a pak již byl jeho základní význam zdánlivě nepatrně poznamenán anglickými koloniemi na blízkém a středním východě, zejména v Indii. Ale celkový význam se dá přeložit do českého jazyka jen těžko. Také většina slovníků jeho význam opomíjí a některé ho zcela ignorují, stejně jako jiná, stejně zajímavá slova.
Ale i z toho mála je možné přece jen přibližný překlad nebo se zde spíše dá hovořit o výkladu. Hojně je používáno na sportovních kláních a zábavách, znamená víceméně výhru, remízu i prohru, záleží zde na hlasitosti vyřčení prvních slabik a modifikaci slabiky TU, jde o sportovní klání jako fotbal, kriket, golf (zde jsou drobné odchylky, ale pro tento stručný výklad nepodstatné), dostihy, rugby a další podobné sporty. Dále je používán v souvislosti s volným časem, ale zde není význam úplně jasný, zejména při chvílích oddechu a pohody často zazní z úst pravého angličana. Dále je možné se s tímto slovem setkat v rámci popisování dějů, věcí a událostí (něco je t...), zde je zvláštností, že je použito s malým písmenem na začátku. Také se používá k dobarvení popisu osob (opět s malým t na začátku, ale zde s důrazem na tři poslední slabiky) Jednou ze zásadních anomálií tohoto slova je, že se nepoužívají jiné gramatické tvary než gerundium přítomné trpné. Dá se říci, že slovo tuml zcela zaniklo. A ani ostatní gramatické tvary nenašly přílišné uplatnění v reálném jazyce a to i přes snahu jazykologů.
Žlutě je označena citace ze stránek anglicko-českého jazykovědného institutu.